Update mới nhất quy định nhập cảnh Việt Nam 2022

Dưới đây là quy định mới nhất về thủ tục nhập cảnh dành cho người Việt Nam và du khách nước ngoài áp dụng từ ngày 01/02/2022,

CẬP NHẬT THÔNG TIN NHẬP CẢNH VIỆT NAM TỪ ÁP DỤNG TỪ 01/02/2022

1. Khách sử dụng hộ chiếu Việt Nam

• Hộ chiếu còn hiệu lực

• Xác nhận âm tính Covid-19 bằng phương pháp RT-PCT/ RT-Lamp 72 giờ trước khi nhập cảnh

• Xác nhận tiêm chủng đầy đủ bản cứng(mũi cuối cùng không sớm hơn 14 ngày khi nhập cảnh) hoặc xác nhận khỏi bệnh Covid-19 (không quá 6 tháng)

• Hành khách sẽ phải cách ly 3 ngày nếu có “Xác nhận tiêm chủng đầy đủ” hoặc “Xác nhận khỏi bệnh Covid-19” và cách ly 7 ngày nếu không có 1 trong 2 loại chứng trên

2. Khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài

a. Áp dụng với khách có visa/miễn thị thực/thẻ tạm trú còn hiệu lực

• Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh

• Xác nhận âm tính Covid-19 bằng phương pháp RT-PCT/ RT-Lamp 72 giờ trước khi nhập cảnh

• Xác nhận tiêm chủng đầy đủ bản cứng (mũi cuối cùng không sớm hơn 14 ngày khi nhập cảnh) hoặc xác nhận khỏi bệnh Covid-19 (không quá 6 tháng)

• Hành khách sẽ phải cách ly 3 ngày nếu có “Xác nhận tiêm chủng đầy đủ” hoặc “Xác nhận khỏi bệnh Covid-19” và cách ly 7 ngày nếu không có 1 trong 2 loại chứng trện trên

b. Áp dụng với khách có giấy chấp thuận nhận visa tại cửa khẩu

• Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh

• Công văn chấp thuận của UBND/bản chỉ đạo phòng chống dịch

• Công văn chấp thuận của XNC

• Xác nhận âm tính Covid-19 bằng phương pháp RT-PCT/ RT-Lamp 72 giờ trước khi nhập cảnh

• Xác nhận tiêm chủng đầy đủ bản cứng (mũi cuối cùng không sớm hơn 14 ngày khi nhập cảnh) hoặc xác nhận khỏi bệnh Covid-19 (không quá 6 tháng)

• Hành khách sẽ phải cách ly 3 ngày nếu có “Xác nhận tiêm chủng đầy đủ” hoặc “Xác nhận khỏi bệnh Covid-19” và cách ly 7 ngày nếu không có 1 trong 2 loại chứng trện trên

Thông tin chung:

• Hành khách phải khai báo y tế tại https://tokhaiyte.vn

• Tải ứng dụng “PC Covid” để khai báo y tế hằng ngày trong quá trình cách ly